NIKA Ouderbegeleiding i.o.

NIKA is een methodiek gericht op het doorbreken van schadelijke patronen in de ouder-kind relatie en het bevorderen van een veilige ouder-kind relatie.

Soms is het voor ouders moeilijk om hun kind goed te begrijpen en te weten wat ze nodig hebben. Door allerlei omstandigheden kan de relatie tussen ouders en kind(eren) verstoord zijn en kunnen irritaties hoog oplopen. NIKA is een methode die speciaal ontwikkeld is om deze relatie positief te beïnvloeden en het verstorende patroon te doorbreken.


NIKA ouderbegeleiding kan bestaan uit twee fases:

De screeningsfase: met behulp van een interviewgesprek, een vragenlijst en video-opnames wordt er gekeken naar aanwijzingen voor problematische gehechtheid.

De ouderbegeleiding: met behulp van videobeelden en werkbladen gaat de ouder werken aan het versterken van een veilige ouder-kind relatie.


In sommige gevallen zal na de screeningsfase blijken dat er eerst verdere diagnostiek e/o behandeling nodig is voordat er een traject NIKA ouderbegeleiding opgestart kan worden. Dan zal er eerst diagnostiek plaatsvinden uitgevoerd door een NIKA Practitioner. Ook kan het zo zijn dat er al een behandeltraject is geweest uitgevoerd door een NIKA practitioner en dat het geleerde verder ingeoefend kan worden met behulp van NIKA Ouderbegeleiding. Dan zal de screeningsfase niet nodig zijn maar zal de NIKA ouderbegeleiding aansluiten op de NIKA behandeling.


In de regio Arnhem werk ik samen met NIKA practitioners van De Basis Hechting en Trauma waardoor het mogelijk is om binnen hetzelfde traject NIKA behandeling en NIKA ouderbegeleiding aan te bieden.

Voor meer informatie over NIKA diagnostiek en behandeling kijk op de site van De Basis Hechting en Trauma en op de site van NIKA Nederland staat meer informatie over NIKA.


HOME